ATELIER ARTS PLUNED

ANNE-MARIE GUERIN
 
 
 
                      
                                                                     Anne-Marie Guerin     
 
 
       Anne-Marie Guerin
        "Finlande"
pastel 50x50
  Anne-Marie Guerin
"Finlande" pastel 50x50


  Anne-Marie Guerin "Eté"
 
Pastel sous verre 40x50
 
 Anne-Marie Guerin
  Pastel 50x35

Anne-Marie Guerin
"Epave"
crayon 40x50


Anne-Marie Guerin "Aix en Provence"
Pastel sous verre 40x50 

Anne-Marie Guerin
"Toits" pastel 45x30
Anne-Marie Guerin
 "Neige à Trélévern"
pastel 45x30


Anne-Marie Guerin
"Au bord des dunes"
pastel 40x50 


 

Anne-Marie Guerin
"
Finlande", pastel 45x35
 
    

 

 

             Créer un site
Créer un site